Recykling paneli i ogniw fotowoltaicznych

Słońce jest źródłem energii, które ma ogromny potencjał dla przyszłości energetyki. Wykorzystanie energii słonecznej przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, redukcji emisji gazów cieplarnianych i uniezależnienia energetycznego. Poprzez rozwój technologii paneli fotowoltaicznych i integracje z innymi technologiami energia słoneczna staje się coraz bardziej efektywna i wszechstronna. Wykorzystanie tego źródła energii jest kluczowym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości. https://wastech.pl/fotowoltaika/

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój i wzrost popularności paneli fotowoltaicznych. Ich zdolność do wykorzystania energii słonecznej jako źródła czystej energii elektrycznej przyczynia się do transformacji sektora energetycznego. Fotowoltaiczny boom na polskim rynku trwa nieprzerwanie od 2018 r., osiągając w ubiegłym roku rekordową moc zainstalowaną blisko 7,7 GW. Co ciekawe, głównie dzięki gwałtownemu wzrostowi liczby mikro instalacji.

Wraz z dynamicznym wzrostem rynku paneli fotowoltaicznych w Polsce jak i całym świecie, pojawia się także coraz większe wyzwanie związane z zagospodarowaniem odpadów pochodzący z wycofanych z eksploatacji i uszkodzonych paneli PV. Chociaż panele fotowoltaiczne są kluczowym elementem transformacji energetycznej i odnawialnych źródeł energii, to ich zwiększona produkcja i stosowanie prowadzą do powstania odpadów, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko, jeśli nie zostaną odpowiednio przetworzone.

Panel fotowoltaiczny składa się z różnorodnych materiałów, takich jak szkło, krzem, , tworzywa sztuczne i metale. Warto zauważyć, że większość paneli ma długi czas życia, jednak wraz z postępem technologicznym i poprawą efektywności paneli, starsze modele zaczynają być zastępowane nowszymi. Z tego powodu, prognozuje się, że w najbliższych latach ilość odpadów z paneli fotowoltaicznych znacznie wzrośnie.

Jednym z kluczowych problemów związanych z odpadami z paneli fotowoltaicznych jest ich skomplikowana struktura i różnorodność materiałów. Utrudnia to proces recyklingu materiałów i wymaga zaawansowanych technologii do rozdzielania, odzyskiwania i ponownego ich wykorzystania. Obecnie dostępne metody recyklingu paneli fotowoltaicznych nie są jeszcze w pełni rozwinięte i często kosztowne. Drugim problemem jest brak jednolitej regulacji i systemów zbierania odpadów z paneli fotowoltaicznych. W wielu krajach również w Polsce brakuje konkretnych przepisów dotyczących recyklingu paneli, co utrudnia gospodarowanie nimi i może prowadzić do ich nieodpowiedniego składowania lub nielegalnego przetwarzania. W związku z tym istotne jest rozwijanie odpowiednich regulacji, które będą wymagać od producentów paneli fotowoltaicznych zapewnienia odpowiednich systemów zbierania i przetwarzania odpadów. Kolejnym aspektem, który wymaga uwagi, jest obecność niebezpiecznych substancji w niektórych panelach fotowoltaicznych. Np. panele polikrystaliczne mogą zawierać substancje toksyczne, takie jak ołów, kadm czy arsen, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia, jeśli nie zostaną odpowiednio usunięte i przetworzone.

Aby sprostać problemom z odpadami z paneli fotowoltaicznych, potrzeba badań i innowacji w dziedzinie recyklingu. Konieczne jest opracowanie bardziej efektywnych i ekonomicznych technologii recyklingu, które umożliwią odzyskanie cennych surowców i minimalizację wpływu na środowisko. Rękawice w tym temacie podjął Wastech Recycling, który w ramach projektu zatytułowanego Innowacyjna technologia obiegu zamkniętego do recyklingu paneli i ogniw fotowoltaicznych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach programu POIR.

Projekt jest w trackie badań technologicznych, których celem jest recykling paneli i ogniw fotowoltaicznych umożliwiający odzysk szkła, krzemu, metali i polimerów wykorzystujący hybrydową obróbkę mechaniczno – chemiczną w celu recyklingu różnych rodzajów paneli fotowoltaicznych oraz odzysk większej ilości surowców. Aktualnie dostępne na rynku technologie umożliwiają przetworzenie jedynie wybranych typów paneli fotowoltaicznych i wydzielenie 3 frakcji surowców w postaci szkła, aluminium oraz miedzi. Natomiast technologia należąca do spółki Wastech Recycling, pozwoli na wydzielenie frakcji surowców w postaci: szkła o wysokiej czystości, polimerów PET, PVF, kopolimeru EVA, ogniw krzemowych oraz metali, w tym aluminium, miedzi, ołowiu, cyny i innych.

Aby skutecznie rozwiązać wyzwania związane z odpadami z paneli fotowoltaicznych, niezbędne są badania i innowacje w dziedzinie recyklingu. Konieczne jest opracowanie bardziej wydajnych i ekonomicznych technologii recyklingu, które pozwolą na odzyskanie cennych surowców z paneli i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. W tym obszarze aktywną rolę odgrywa firma Wastech Recycling, która obecnie prowadzi badania technologiczne w ramach projektu Innowacyjna technologia obiegu zamkniętego do recyklingu paneli i ogniw fotowoltaicznych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach programu POIR.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który wyznaje wartości i misję ochrony środowiska, serdecznie zachęcamy do rozważenia współpracy z nami. Wierzymy, że nasze usługi mogą istotnie przyczynić się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko oraz do wprowadzenia bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań w Twojej branży. https://wastech.pl/

Zapraszamy do nawiązania współpracy z firmą Wastech Recycling Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami:

Dzwoniąc +48 22 42 55 300; +48 604 146 790 lub +48 537 537 126

Pisząć na adres e-mail: biuro@wastech.pl; wspolpraca@wastech.pl

Czekamy na Twoją inicjatywę i możliwość wspólnego działania na rzecz naszej planety.

Początek formularza