Berlin (Dameidiog Ddaear, #4) Robert Skyler

ISBN:

Published: 2012

Kindle Edition

35 pages


Description

Berlin (Dameidiog Ddaear, #4)  by  Robert Skyler

Berlin (Dameidiog Ddaear, #4) by Robert Skyler
2012 | Kindle Edition | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 35 pages | ISBN: | 5.46 Mb

Antur epig i gamddealltwriaeth, y gyfres hon o seicolegol, straeon byrion, archwilio ystyr manylaf y ystyron ddiystyr hanwybyddu gan ddeall ei hun.Berlin: Gwreiddiau AbertholEiliadau, anaml iawn y mater y tu hwnt i benderfyniad personol y gwrthdaro aMoreAntur epig i gamddealltwriaeth, y gyfres hon o seicolegol, straeon byrion, archwilio ystyr manylaf y ystyron ddiystyr hanwybyddu gan ddeall ei hun.Berlin: Gwreiddiau AbertholEiliadau, anaml iawn y mater y tu hwnt i benderfyniad personol y gwrthdaro a oedd yn diffinio bod gofod, rhwng hynny ac yn awr, heb ymyrraeth fwy, bydd unrhyw hyn o bryd gellir eu diffinio eisoes wedi cael eu hanghofio cyn nodwyd erioed.

Mae yn y nodi or fath hyn o bryd yr ydym yn tarfu, ac yn hynny o darfu rydyn nin gweld cyfle – yr wyf yn ei atal- rhaid fy mod wedi rhoir gorau am reswm, pam wnes i roir gorau i – Bod y gallai hyn o bryd yn cael ei nodi, dilysu au deall.A, Simple English Edition: Time, not matter after the person answer of the anger that explain that space, between then and now, without great pause, any note time will have already been forgot before it was ever note.

It is in the note of such a time that we are pause, and in that pause do we see chance – I stop- I must have stop for a reason, why did I stop – That a time might be note, prove and know.A, English Edition: Moments, rarely matter beyond the personal resolution of the conflict which defined that space, between then and now, without greater interruption, any definable moment will have already been forgotten before it was ever noted. It is in the noting of such a moment that we are disrupted, and in that disruption do we see opportunity – I stopped- I must have stopped for a reason, why did I stop – That a moment might be noted, validated and understood.Geiriau Allweddol: datrys gwrthdaro, rheoli amser, cyfeiriadedd dasg, cyfle argyfwng, dealltwriaeth rhesymu, gwireddu hunan, helpu eraill, ple gael cymorth, pam rydym helpu, elwa o drueni, emosiwn perthynas, ddrama ar werth, cromfachau gwên, siarad yn meddwl, rheolaeth a dealltwriaeth, osgoi gwrthdaro, amheuon a thrais, meddyliau cudd, rheolaeth ysgogiad, ennill dadleuon, ar ôl ffaith, natsïaidd, gwersyll marwolaeth gard, goroeswr holocost, trais corfforol, technegau taro maffia, tyst damwain, cudd-wybodaeth maes, arsylwi tynnu sylw, deuawd ymladd trosedd, rhagdybiaethau realiti, caethiwed difeddwl, agendâu cudd, bobl yn darllen, penderfyniad blaenoriaeth, ymddygiad ymosodol goddefol, diwydrwydd arsylwi, cydnabod teimladau, arolygu hunan, diffygion gobaith, wedir rhyfel yr, camgyfeirio gorwedd, dirwasgiad economi rhyfel, taro-ddynion llywodraeth, elwa o ddioddef, recriwtio gweithwyr, sylfaen cwsmeriaid, hunan ysgogi, diffiniad cynnyrch, gwireddu farchnad, ar bob cyfrif, brwydro erbyn trefol, brwydro wedir rhyfel, gyffes goddefol, caethiwed dewis-llai, llawn-gylch, gweithrediadau cudd, athroniaeth preifat, sylwebaeth talmud, ffurflenni syn lleihau, fyfyrdod tawel, dial meddal, cartrefi mawr, ystadau hardd, stryd cyfiawnder, penderfyniadau anwybodus, diffyg ymddiriedaeth gweithle, tŷ puteindy, hyrwyddo puteindra, mynegiant goeglyd, bygythiadau yn gweithle, busnes heb pennu, gwerthfawrogiad o dan, cael ei ddefnyddio, gweithle dwyn, angen ni wybod, gormod o wybodaeth, llygredd llwgrwobrwyo, difrod rhyfel, un-fwlio rhywiaeth, arsylwi ei gilydd, ffrindiau gorau byth, bywyd gwell, hudo bwyd, synhwyrau llethu, bwyta wedyn cysgu, elen benfelen cymhleth, amser ar goll, genhadaeth arfogi, rhyfel dechrau, gyrru canolbwyntio ffordd, tactegau heddlu, gwastraff llywodraeth, llywodraeth fawr, chaethiwo camgyfeirio, edrych rheol arsylwi, asesiad perygl, asesiad risg, rheoli traffig, dadansoddiad comiwnyddiaeth, creadigol yn gorwedd, bugeilio yn heidio, gwireddu camgyfeirio, aros ar cwrs, gwneud dim 1eg, cyhuddo llacharedd, dal heddlu, lwc fud, rhagwybodaeth yw doethineb, cyfathrebu di-wifr, geiriau cod, hela ddall, cty yn cartref, cysgu ar switsh, yfed yn gwaith, edrych ddau gyfeiriad, croesir stryd, berlin wedir rhyfel, difrodi anarchiaeth, bywyd le, arwain or, heddluoedd anweledig, ymateb y llywodraeth, ateb adwaith broblem, llofruddiaeth drwy plismon, rhai arferol, chwilio am rywbeth, adfer achub, amlwg yn ei, anghywir yn hawdd, marwolaeth yn dechrau, natur heriol, atebion syml, gwneud esgusodion, cwestiynau symlach, chyfrif ii maes, dilyn rheol, edrych o gwmpas, rheoli straen, rhesymoli, rheoli meddwl, rheolaeth panig, gartref cartref melys, therapi arogl, cuddio-a-cheisio, hunan-amheuaeth, rhannu gwybodaeth, rhyfel hunanladdiadau, archebu o gwmpas, cuddio toiled, bwlio, mannau cyfyng, newid, cymorth cyntaf, camerâu bach, technegau cuddio, amddiffyniad gwarchae, torri drysau, aberth pwrpasol, trosiad cau, stryd dawel, techneg arsylwi, ieuenctid chwilfrydig, adwaith, penderfyniaeth, herwgipio cipio, gemau cofio, amlwg yn datgan, datgelu cyfrinach, feio pobl eraill, glanhau gwanwyn, dod hyd chwilio, drylliau a gynnau, synau dirgelEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Berlin (Dameidiog Ddaear, #4)":


zdrowie-praca.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us